ZESPÓŁ

Justyna Torłop-Bajew - psychoterapeutka i certyfikowana superwizorka psychoterapii ruchem. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Wykładowca w warszawskim Instytucie DMT oraz poznańskim Uniwersytecie Medycznym. Dyplomowany instruktor improwizacji tańca i symboliki ciała (Instytut Dynamiki Tańca i Ruchu w Essen), instruktor tańców w kręgu. Członek Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii. Ukończyła podyplomowe studia w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem w Warszawie. 

W zakresie psychoterapii szkoliła się także w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Obecnie przygotowuje się do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w ramach akredytowanego kursu Wielkopolskiego Instytutu Psychoterapii. 

Inspiracje do swojej pracy czerpie ponadto z tańca współczesnego, technik improwizacji, technik pracy z ciałem, bioenergetyki Aleksandra Lowena, metody Moshe Feldenkraisa, jogi i tańców w kręgu.    

  Pracuje pod superwizją certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz certyfikowanego superwizora psychoterapii tańcem i ruchem.
Tel. 792 238 20

Małgorzata Zakrzewska -  lekarz specjalista psychiatra. Doświadczenie zawodowe to praca w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym, następnie w oddziale psychiatrii sądowej w Poznaniu jako biegły sądowy. W 2000 r. ukończyła roczne szkolenie z zakresu Terapii Rodzin w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi, w 2001 r. szkolenie organizowane przez Gestalt Associates Training Los Angeles. W 2005 roku otrzymała certyfikat psychoterapeuty „Gestalt” po ukończonej  trzyletniej szkole  Trenerów i Psychoterapeutów Gestalt w Krakowie. Ukończyła takze Podyplomowego Studium "Pomoc Psychologiczna w Dziedzinie  Seksuologii" na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza  w Poznaniu.
Kontakt przez mail: info@strefaruchu.pl

Doświadczenie terapeutyczne zdobywała m.in. w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego, ŚDS Zielone Centrum - pracując z osobami m.in. ze schizofrenią i depresją; w Ośrodku Psychoterapi Cogito, Ośrodku Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy, w Wielkopolskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera.
   Prowadzi  psychoterapię indywidualną, grupy terapeutyczne i ogólnorozwojowe, warsztaty rozwoju osobistego oraz szkolenia i superwizje.