PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Psychoterapia indywidualna może mieć zarówno charakter werbalny jak i ruchowy.

Cotygodniowe 50-minutowe indywidualne sesje terapeutyczne z wykorzystaniem ruchu i tańca mogą stanowić samodzielną formę psychoterapii lub być dodatkową formą wspierającą rozwój.
Pierwsze spotkanie, lub kilka pierwszych spotkań jest formą konsultacji, która plega na przeprowadzeniu wywiadu i omówieniu możliwości jakie niesie ta metoda pracy. Ruch wprowadzany jest stopniowo zgodnie z gotowością konkretnej osoby.
Przygotowanie ruchowe czy taneczne nie jest wymagane.

Sesje składają się zarówno z części werbalnej/ rozmowy jak i ruchowej w proporcjach dostosowanych w zależności od potrzeb, gotowości i określonych tematów konkretnej osoby.

Z tej formy terapii skorzystać mogą m.in osoby, które doświadczają lub doświadczyły:

- zaburzeń odżywiania
- traumy
- lęków
- przemocy
- są dorosłym dziećmi alkoholików
- są współuzależnione
- nadmiernie reagują na stres
- doświadczyły straty lub kryzysu życiowego

także  osoby, które chciałyby:
- pogłębić kontakt ze sobą i  ze swoim ciałem 
- lepiej poczuć się w swoim ciele                                         
- nauczyć się lepiej radzić sobie z emocjami i napięciami
- zrozumieć źródło własnych trudności i wprowadzić pożądane zmiany
- pracować nad samoakceptacją
- rozwijać asertywność
- doświadczyć nowych sposobów funkcjonowania w świecie

Zgłoszenia mailowo: info@strefaruchu.pl lub telefonicznie pod tel. 792 238 205