TERAPIA GRUPOWA

Grupa RUCH- CIAŁO-UMYSŁ  - TRWA NABÓR

10 spotkań - środy, g. 19-21 (początek kwiecień/maj)

Grupa skierowana jest do osób chcących:
- doświadczyć własnej wewnętrznej siły  i równowagi poprzez kontakt ze sobą, swoim ciałem i ruchem, a także poprzez kontakt z innymi
- lepiej radzić sobie z emocjami i stresem
- zwiększyć dostęp do pełniejszego odczuwania i wyrażania
- rozwijać kontakt z własnym ciałem
- pogłębić świadomość relacji ciało - umysł
- pełniej wykorzystywać swoje możliwości
- budować satysfakcjonujące relacje z innymi 

Z tej grupy mogą także skorzystać osoby pracujące lub przygotowujące się do pracy z ludźmi, np. w dziedzinie choreoterapii, psychoterapii, psychologii, terapii zajęciowej, pedagogiki i edukacji (istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o ilości godzin pracy własnej)

Prowadzący: Justyna Bajew - psychoterapeuta i certyfikowany superwizor psychoterapii tańcem i ruchem, absolwentka całościowego szkolenia z psychoterapii ruchem i tańcem oraz 4,5-letniego szkolenia psychoterapeutycznego akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne

Miejsce: Poznań, ul. Pogodna 49
Przed udziałem w grupie należy umówić się na indywidualną ok. półgodzinną konsultację (koszt 60 zł).

Koszt jednej 2-godzinnej sesji to: 95 zł – przy wpłacie za całość udziału w grupie z góry do 25 marca. Przy opłacie miesięcznej, koszt jednej sesji wynosi: 110 zł. Płatne jest miejsce w grupie, tak że opłata dotyczy także ewentualnej nieobecności na którymś ze spotkań.
Aby zarezerwować miejsce w grupie należy zatem dokonać wpłaty całości kwoty lub zaliczki.

Nr konta PKOBP 11 1020 4027 0000 1602 0199 5034
Informacje i zapisy: tel. 792 238 205, e-mail: info@strefaruchu.pl


  • MINDFULNESS W RUCHU - GRUPA RUCHU AUTENTYCZNEGO dla poczatkujacych - TRWA NABÓR

Podstawową formą pracy w RA jest diada - poruszający się i świadek, z dużą jednak korzyścią praktykuje się go w grupie. Każda osoba w grupie ma możliwość znalezienia się zarówno w roli świadka jak i poruszającego się. Zaczynając doświadczenie z zamkniętymi oczami, obserwujemy sygnały płynące z ciała i poszukujemy impulsu do ruchu, który może wypływać z doznania fizycznego, uczucia, emocji, wewnętrznego obrazu czy wspomnienia. Wewnętrzne doświadczenie uzyskuje więc formę w postaci ruchu ciała. Świadek/ świadkowie natomiast, uświadamiając sobie także własne wewnętrzne sygnały, obserwują ruch bez oceniania, z pełną akceptacją – w ten sposób powstaje bezpieczna przestrzeń do praktykowania i rozwoju.

Grupa ruszy kiedy uzbiera się minimalna ilość uczestników - zgłoś się jeśli jesteś zainteresowana/ - ny
Spotkania będą odbywać się co drugi wtorek lub piątek w godz. 18-20.30
Prowadzenie: Justyna Torłop-Bajew
Miejsce: sala Przedszkola Integracyjnego "Bajkowy Świat" nr 130, os. Rzeczypospolitej 43
Koszt jednej sesji 60 zł, płatne za 3-miesiące z góry (najpóźniej na pierwszym spotkaniu).
W celu rezerwacji miejsca należy zgłosić się meilowo lub telefonicznie oraz dokonać przedpłaty w wysokości 100 zł.
Numer konta: 11 1020 4027 0000 1602 0199 5034, w tytule należy wpisać nazwisko i hasło: Ruch Autentyczny
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń i wpłat.
Kontakt i zapisy: mail: info@strefaruchu.pl, tel. 792 238 205


Regulamin warsztatów, grup i szkoleń organizowanych przez "StrefęRuchu"

1. Warunkiem uczestnictwa w warsztacie, grupie lub szkoleniu jest rejestracja – mailowa pod e-mail strefarchu@home.pl lub telefoniczna pod nr 792 238 205.

2. Wpłaty lub przedpłaty należy dokonać przelewem bankowym na konto bankowe PKO BP: 11 1020 4027 0000 1602 0199 5034. W tytule należy wpisać imię i nazwisko oraz nazwę wydarzenia.

3. W przypadku przesłania zgłoszenia, dokonania wpłaty i odmowy uczestnictwa z powodu wyczerpania miejsc lub odwołania zajęć przez organizatora, całkowita kwota wpłaty zostanie zwrócona na konto wskazane przez wpłacającego w ciągu 7 dni od daty odwołania zajęć.

4. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu:
- jeśli rezygnacja nastąpiła na miesiąc przed terminem zajęć kwota wpłaty zostaje zwrócona w całości na warunkach jak w punkcie 3 lub przesunięta na kolejne proponowane przez „Strefę Ruchu” zajęcia, lub odstąpiona innemu wskazanemu przez wpłacającego uczestnikowi
- jeżeli rezygnacja nastąpiła po tym terminie, jednak nie później niż na 10 dni przed zajęciami, osoba dokonująca wpłaty zostanie obciążona kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia
- dokonanie rezygnacji w późniejszym terminie spowoduje obciążenie wpłacającego kosztem w wysokości 100% wartości zamówienia.

5. O przyjęciu na warsztat, grupę, szkolenie decyduje kolejność wpłat.

6. Rachunki wystawiane są podczas szkolenia.

7. Organizator nie zapewniają zakwaterowania, ale służy pomocą w poszukiwaniu miejsc noclegowych.

8. Uczestnik upoważnia Organizatora do administrowania podanymi danymi personalnymi dla celów kwalifikacji i szkolenia w ramach obowiązujących przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Ośrodek nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

10. Zgłoszenie udziału w warsztacie, grupie, szkoleniu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, cennika oraz warunków uczestnictwa.

I think that, as life is action and passion, we should share the passion and action of our time at peril of being judged not to have lived at all.

I think that, as life is action and passion, we should share the passion and action of our time at peril of being judged not to have lived at all.

I think that, as life is action and passion, we should share the passion and action of our time at peril of being judged not to have lived at all.

I think that, as life is action and passion, we should share the passion and action of our time at peril of being judged not to have lived at all.