Poznań, ul. Pogodna 49
792 238 205
jbajew@instytutdmt.pl

PSYCHOTERAPIA
Body-Mind

JUSTYNA BAJEW

O mnie

DLACZEGO ZAJĘŁAM SIĘ PSYCHOTERAPIĄ

Do praktykowania psychoterapii skłoniło mnie głębokie zainteresowanie człowiekiem, jego potencjałem, psycho-fizyczną kondycją, niestrudzonym dążeniem do samorealizacj z jednej strony i podatnoscią na dotkliwe  cierpienie z drugiej. Towarzyszenie osobie w poszukiwaniu konstruktywnych rozwiązań i zmian jest dla mnie rodzajem twórczego procesu, w którym dzieją się sprawy najwyższej wagi i najgłębszego sensu.

JAK PRACUJĘ

Integruję podejście humanistyczne i ericksonowskie z pracą z ciałem i ruchem. Prowadzę psychoterapię indywidualną, grupową, terapię par, coaching body-mind oraz szkolenia.

KWALIFIKACJE

4,5-letnie akredytowane szkolenie psychoterapeutyczne, 4-letnie szkolenie DMT, kursy ericksonowskie.
Certyfikat psychoterapeuty i superwizora DMT.

zobacz więcej
GDZIE PRACUJĘ

Ośrodek Psychoterapii Body-Mind w Poznaniu, Instytut Psychoterapii Tańcem i Ruchem w Warszawie. Zakład Tańca AWF Poznań.

WAŻNE ŹRÓDŁA

Body Mind Centering, Laban Bartenief Movement System, Mindfulness, Ruch Autentyczny, metoda Alexandra Lowena.

ISTNIEJEMY W ŚWICIE POPRZEZ CIAŁO

Psychoterapia Ciało-Umysł

Praktykowanie psychoterapii w perspektywie umysłu i ciała oraz ich nierozłącznej współaktywności, umożliwia uczestnikowi zintegrowane zaangażowanie się w proces własnej zmiany, a terapeucie postrzeganie osoby całościowo oraz korzystanie z szerokiego zasobu aktywnych metod terapeutycznych.

Proponowane formy terapii i rozwoju

We wszystkich formach proponowanej pracy – werbalnych i ruchowych, praktykowanych indywidualnie jak i grupowo korzystam z perspektywy połączeń ciało-umysł i zachęcam również uczetsników do postrzegania swoich doświadczeń z tego poziomu.

PSYCHOTERAPIA WERBALNA

Poprzez głębsze rozpoznanie swojej sytuacji osoba wzmacnia gotowość do oczekiwanej zmiany. Identyfikując nieskuteczne sposoby radzenia sobie z problemem, wzmacniając wewnętrzne zasoby, zauważając nowe możliwości, wspólnie z terapeutą poszukuje satysfakcjonujących rozwiązań.

PSYCHOTERAPIA RUCHOWA

Istota terapii pozostaje taka sama jak w opisie obok. Różne jest natomiast to, że w pracy terepeutycznej korzysta się także metod z pracy z ciałem, doświadczeń ruchowych, czasem tanecznych – w wymiarze dostosowanym do potrzeb, gotowości i określonych tematów konkretnej osoby.

SESJE I WARSZTATY ROZWOJOWE

Zarówno indywidaulane sesje jak i warsztaty grupowe z wykorzystaniem ruchu, tańca, pracy z ciałem mogą stanowić dodatkową formę wspierającą rozwój i poszukiwania bardziej satysfakcjonujących sposobów doświadczania siebie i świata zewnętrznego.

KURSY I SZKOLENIA

Ruch, taniec, doświadczenia ciała coraz częściej włączane są psychoterapię oraz różne formy wsparcia i rozwoju człowieka. Zapraszam do bogatej oferty szkoleniowej  Instytutu DMT, w którym uczę.

new link
PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia indywidualna odbywa się z reguły raz w tygodniu. Czas trwania spotkania: 50 minut.

Warsztat PODSTAWY DMT

Warsztaty prezentujące najważniejsze zagadnienia praktyczne i teoretyczne w DMT.

SZKOLENIE

kwalifikacje 4-letnie podyplomowe szkolenie z psychoterapii tańcem i ruchem.

Ciało i ruch w psychoterapii i rozwoju


To co jest specyficzne w tej formie pracy terapeutycznej, to wykorzystanie ruchu, poprzez który osoba może zaangażować się w kreatywny proces prowadzący do osobistej integracji i rozwoju. Dzięki włączeniu do terapii elementów ukierunkowanych na doświadczanie i czucie, wewnętrzny świat osoby może stać się bardziej zrozumiały, spójny, a relacja między pacjentem a terapeutą pełniejsza.
Psychoterapia przez ciało i ruch opiera się na założeniu, że „ciało i umysł pozostają ze sobą w stałej wzajemnej interakcji” (Schoop i Mitchell, 1974), w ciele człowieka zawarta jest jego historia, a jego osobowość i stan emocjonalny wyrażają się poprzez postawę ciała i ruch. Dlatego też zmiana na poziomie ruchu (rozwijanie świadomości ciała, zmiana schematów ruchowych) może mieć wpływ na całościowe funkcjonowanie człowieka.

Ruch jest tu rozumiany bardzo szeroko.
Kluczowe jest tu wspieranie uczestnika w dostrzeganiu i rozwijaniu spójności miedzy myślami, emocjami, wrażeniami z ciała i działaniem. Ruch może sprzyjać ujawnianiu się tych doświadczeń i może stać się dla nich formą wyrazu. Ruch jest pojmowany tu bardzo szeroko. Mieszczą się w nim zarówno postawa ciała, gest, oddech, naturalny, spontaniczny ruch, taniec improwizowany, bezruch, jak i różnego rodzaju sekwencje ruchowe i taneczne.

DLA KOGO

Z tej formy terapii skorzystać mogą m.in osoby,
które doświadczają lub doświadczyły: trudnych reakcji ze strony ciała, osłabionego poczucia ciała, trudności z akceptacją siebie i swojej cielesności, nadmiernej reakcji na stres, trudności emocjonalnych, zaburzeń odżywiania, stresu pourazowego, przemocy, lęków.

Skorzystają też osoby, które chciałyby: pogłębić kontakt ze sobą i ze swoim ciałem, lepiej poczuć się w swoim ciele, zrozumieć źródło własnych trudności i wprowadzić pożądane zmiany, pracować nad samoakceptacją, asertywnością, samorealizacją.

TECHNIKI

Terapeuta może czerpać inspiracje z różnych technik ruchu, tańca i pracy z ciałem, m.in:

• Improwizacji
• Technik świadomości ciała
• Ruchu Autentycznego
• Body Mind Centering
• Wizualizacji w relaksie i w ruchu
• Pracy z rozwojowymi wzorcami ruchowymi
• Podejścia Rudolfa Labana, związanego z różnymi jakościami i aspektami ruchu i ciała

JAK WYGLĄDA SESJA

Indywidualne sesje terapeutyczne z wykorzystaniem ruchu, tańca, pracy z ciałem trwają 50 minut i mogą stanowić samodzielną formę psychoterapii lub być dodatkową formą wspierającą rozwój.
Pierwsze spotkanie, lub kilka pierwszych spotkań jest formą konsultacji, która polega na przeprowadzeniu wywiadu i omówieniu możliwości jakie niesie ta metoda pracy.
Sesje składają się zarówno z części werbalnej/ omówienia, jak i ruchowej w proporcjach dostosowanych do potrzeb, gotowości i określonych tematów konkretnej osoby.
.

 OGÓLNA OFERTA GABINETU


– KONSULTACJE
– PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA
– TERAPIA RODZINNA
– TERAPIA PAR/ MAŁŻEŃSKA
– TERAPIA GRUPOWA
– ROZWÓJ OSOBISTY
– PRACA Z CIAŁEM
– BODY MIND COACHING
– PRACA Z GŁOSEM