METODA


PSYCHOTERAPIA TAŃCEM I RUCHEM  ang. DMT - Dance Movement Therapy lub DMP - Dance Movement Psychotherapy

Psychoterapia tańcem i ruchem, podobnie jak inne nurty psychoterapii, opiera się na świadomym i zamierzonym zastosowaniu uznanych zasad psychoterapii i metod klinicznych  w celu pomagania ludziom w zmianie ich zachowań, procesów poznawczych, sposobu przeżywania świata lub innych cech osobowych w kierunku przez nich pożądanym.

Specyficzna w DMT jest możliwość wykorzystania podczas psychoterapii ruchu, poprzez który człowiek może zaangażować się w kreatywny proces, prowadzący do osobistej integracji i rozwoju. Dzięki włączeniu do psychoterapii elementów ukierunkowanych na doświadczanie i czucie, wewnętrzny świat osoby może stać się bardziej zrozumiały, a relacja między pacjentem a terapeutą pełniejsza. Tym co wyróżnia Psychoterapię Tańcem i Ruchem spośród innych form psychoterapii zorientowanych na działanie, jest możliwość wykorzystania procesu twórczego, doświadczeń ruchowych i tanecznych, metafory ruchowej, symboliki ciała oraz analizy i obserwacji ruchu.

DMT wykorzystuje zatem ruch i taniec jako narzędzia umożliwiające proces integracji osoby w sferze emocjonalnej, poznawczej, fizycznej i społecznej. Bazuje na założeniu, że ruch osoby odzwierciedla indywidualny sposób myślenia i przeżywania emocji. Zdrowie człowieka odzwierciedla się w integracji psychiki i ciała, a zaburzenie w rozdzieleniu tej integracji i somatyzacji problemów psychicznych.

Pracując tą metodą stajemy się świadomi, jak emocje i doświadczenia ciała są ze sobą połączone. Poprzez wolne skojarzenia ze słowami, jakie ruch dostarcza wyobraźni możemy je analizować w rozumieniu psychologicznym.

    Celem Psychoterapii Tańcem i Ruchem nie jest ruch/taniec same w sobie, lecz dojście do uczuć, które trudno zwerbalizować oraz całościowe zaangażowanie osoby w proces własnego rozwoju. Formy ruchu/ tańcai, które znajdują zastosowanie w tej pracy wywodzą się z naturalnego ruchu, improwizacji, tańca współczesnego, dawnych tańców plemiennych, pracy z ciałem, treningu odczuwania i relaksacji.

    W tego rodzaju terapii mogą brać udział osoby w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności. Terapia tańcem i ruchem łącząc ze sobą pracę terapeutyczną i proces twórczy stanowi wyjątkową metodę integrowania ciała i umysłu prowadząc do poprawy jakości życia.

I think that, as life is action and passion, we should share the passion and action of our time at peril of being judged not to have lived at all.

I think that, as life is action and passion, we should share the passion and action of our time at peril of being judged not to have lived at all.